Hey,Cruel World

访问量14
四月南风大麦黄,枣花未落桐叶长。 青山朝别暮还见,嘶马出门思旧乡。 陈侯立身何坦荡,虬须虎眉仍大颡。 腹中贮书一万卷,不肯低头在草莽。 东门酤酒饮我曹,心轻万事如鸿毛。 醉卧不知白日暮,有时空望孤云高。 长河浪头连天黑,津口停舟渡不得。 郑国游人未及家,洛阳行子空叹息。 闻道故林相识多,罢官昨日今如何。
htr22569878062我获得了“新人进步”勋章。现在有3个勋章啦,赶紧去领勋章,比比谁的多!查看

2015-11-07 22:25 来自勋章

跟帖写下你想去的高中,中考完来还愿。楼主先来:一中提前祝各位梦想成真!

2015-03-15 11:32 来自版块 - 窗外事

纳兰镇楼《浣溪纱》 谁念西风独自凉, 萧萧黄叶闭疏窗, 沉思往事立残阳。 被酒莫惊春睡重, 赌书消得泼茶香, 当时只道是寻常。 《木兰辞 拟古决绝词柬友》人生若只如初见,何事秋风悲画扇。 等闲变却故人心,却道故人心易变。 骊山语罢清宵半,夜雨霖铃终不怨。 何如薄幸锦衣郎,比翼连枝... 全文

2015-02-06 20:56 来自版块 - 杂谈

htr22569878062我获得了“忠实会员”勋章。现在有3个勋章啦,赶紧去领勋章,比比谁的多!查看

2015-01-28 19:34 来自勋章

htr22569878062我获得了“新人进步”勋章。现在有2个勋章啦,赶紧去领勋章,比比谁的多!查看

2015-01-26 22:40 来自勋章

htr22569878062我获得了“社区居民”勋章。现在有1个勋章啦,赶紧去领勋章,比比谁的多!查看

2015-01-24 22:46 来自勋章

如题,lz华东区屌丝一枚。

2015-01-24 19:11 来自版块 - 杂谈

求吾皇迷,漫客馒头,二次元同党,fifaol3同坑

2015-01-23 19:44 来自版块 - 新手指南


返回顶部